Đăng Ký Thẻ tín dụng Citi ACE Life MasterCard


Hồ sơ thủ tục đăng ký

  •  Bản sao CMND/ Hộ chiếu
  •  Hộ khẩu hoặc Giấy đăng ký tạm trú hoặc Bằng lái xe còn hiệu lực
  •  Hóa đơn điện, nước, internet hoặc điện thoại trong những tháng gần nhất
  •  Bản gốc bảng sao kê tài khoản ngân hàng nhận lương trong 3 tháng gần nhất
  •  Bản sao hợp đồng lao động hoặc bản gốc thư xác nhận của công ty thể hiện thông tin về thời gian công tác, chức vụ, mức lương hằng tháng và ngày hết hạn hợp đồng (nếu có)
Đã chọn 0 thẻ

Chọn 3 thẻ tín dụng để so sánh

Xóa tất cả
 
 
 

Đăng Ký Ngay