Thẻ tín dụng ANZ Visa Platinum

Thẻ tín dụng ANZ Visa Platinum
 • Giảm 10% trên hóa đơn tại AL FRESCO'S
 • Giảm 10% trên hóa đơn tại nhà hàng Bánh Xèo Ăn Là Ghiền
 • Giảm 10% trên hóa đơn tại Nhà Hàng Beirut HCM và Hà Nội
 • Giảm 10% trên hóa đơn tại Blanchy's Tash
 • Giảm 10% trên hóa đơn tại FIVE OYSTERS
 • Hoàn tiền không giới hạn cho mọi chi tiêu
 • Mua sắm ngay, thanh toán sau
 • Được hưởng tối đa 45 ngày tín dụng không lãi suất khi mua sắm
 • Thẻ được chấp nhận tại trên 30 triệu điểm trên khắp thế giới
 • Thông tin về tài khoản được cung cấp liên tục 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần tại số điện thọai Dịch Vụ Thẻ ANZ

Thẻ tín dụng ANZ Signature Priority Banking Visa Platinum

Thẻ tín dụng ANZ Signature Priority Banking Visa Platinum
 • Giảm 10% trên hóa đơn tại AL FRESCO'S
 • Giảm 10% trên hóa đơn tại nhà hàng Bánh Xèo Ăn Là Ghiền
 • Giảm 10% trên hóa đơn tại Nhà Hàng Beirut HCM và Hà Nội
 • Giảm 10% trên hóa đơn tại Blanchy's Tash
 • Giảm 10% trên hóa đơn tại FIVE OYSTERS
 • Hoàn tiền không giới hạn cho mọi chi tiêu
 • Được hưởng tối đa 45 ngày tín dụng không lãi suất khi mua sắm
 • Thẻ được chấp nhận tại trên 30 triệu điểm trên khắp thế giới
 • Thông tin về tài khoản được cung cấp liên tục 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần tại số điện thọai Dịch Vụ Thẻ ANZ

Thẻ tín dụng VPBank VPLady MasterCard

Thẻ tín dụng VPBank VPLady MasterCard
 • Giảm giá 5% cho tất cả các dịch vụ tại Nấm Ta Restaurant, HCM
 • Giảm giá 10% cho tất cả các dịch vụ tại Nhà Hàng Bobby Chinn, Hà Nội
 • Giảm giá 10% cho tất cả các dịch vụ tại Nhà Hàng Nhà Khoai, HCM
 • Giảm giá 10% cho tất cả các dịch vụ tại Nhà Hàng Sườn Nướng Hàn Quốc, HCM
 • Giảm giá 15% cho tất cả các dịch vụ tại Nhà Hàng Ming, HCM
 • Giảm giá 15% cho tất cả các dịch vụ tại Cửa Hàng Bánh Bakery 4GS Texas, HCM
 • Hạn mức tín dụng lên đến 500 triệu đồng
 • Được miễn phí đăng ký và sử dụng Internet Banking và SMS Banking
 • Giảm giá ưu đãi lên đến 55% tại gần 300 đối tác (VPBank Card Privileges)
 • Quý khách được miễn phí thường niên thẻ chính có điều kiện và miễn phí thường niên thẻ phụ cho tối đa 5 thành viên trong gia đình

Thẻ tín dụng quốc tế VPBank MasterCard Platinum

Thẻ tín dụng quốc tế VPBank MasterCard Platinum
 • Giảm giá 10% cho tất cả các dịch vụ tại Nấm Ta Restaurant, HCM
 • Giảm giá 10% cho tất cả các dịch vụ tại Nhà Hàng Bobby Chinn, Hà Nội
 • Giảm giá 10% cho tất cả các dịch vụ tại Nhà Hàng Nhà Khoai, HCM
 • Giảm giá 15% cho tất cả các dịch vụ tại Nhà Hàng Ming, HCM
 • Giảm giá 20% cho tất cả các dịch vụ tại Nhà Hàng Sườn Nướng Hàn Quốc, HCM
 • Giảm giá 20% cho tất cả các dịch vụ tại Cửa Hàng Bánh Bakery 4GS Texas, HCM
 • Hạn mức tín dụng lên đến 500 triệu đồng giúp Khách hàng dễ dàng tận hưởng các dịch vụ cao cấp tại Việt Nam và trên thế giới
 • Thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại hơn 10.000 điểm tại Việt Nam và hơn 25 triệu điểm trên toàn thế giới có biểu tượng MasterCard
 • Rút tiền mặt dễ dàng tại hơn 4.000 ATM tại Việt Nam và 1 triệu ATM trên thế giới có biểu tượng MasterCard
 • Thế giới ưu đãi đẳng cấp của VPBank và MasterCard dành cho chủ thẻ với hàng nghìn điểm ưu đãi, giảm giá trên toàn thế giới

Thẻ tín dụng VPBank StepUP

Thẻ tín dụng VPBank StepUP
 • Giảm giá 5% cho tất cả các dịch vụ tại Nấm Ta Restaurant, HCM
 • Giảm giá 10% cho tất cả các dịch vụ tại Nhà Hàng Bobby Chinn, Hà Nội
 • Giảm giá 10% cho tất cả các dịch vụ tại Nhà Hàng Nhà Khoai, HCM
 • Giảm giá 10% cho tất cả các dịch vụ tại Nhà Hàng Sườn Nướng Hàn Quốc, HCM
 • Giảm giá 15% cho tất cả các dịch vụ tại Nhà Hàng Ming, HCM
 • Giảm giá 15% cho tất cả các dịch vụ tại Cửa Hàng Bánh Bakery 4GS Texas, HCM
 • Giảm giá ưu đãi lên đến 55% tại gần 300 đối tác (VPBank Card Privileges)
 • Quý khách được miễn phí thường niên thẻ chính có điều kiện và miễn phí thường niên thẻ phụ cho tối đa 5 thành viên trong gia đình
 • Hoàn tiền dựa trên số tiền giao dịch qua thẻ, không giới hạn về thời gian và địa điểm.

Thẻ tín dụng VPBank Master Card MC2

Thẻ tín dụng VPBank Master Card MC2
 • Giảm giá 5% cho tất cả các dịch vụ tại Nấm Ta Restaurant, HCM
 • Giảm giá 10% cho tất cả các dịch vụ tại Nhà Hàng Bobby Chinn, Hà Nội
 • Giảm giá 10% cho tất cả các dịch vụ tại Nhà Hàng Nhà Khoai, HCM
 • Giảm giá 10% cho tất cả các dịch vụ tại Nhà Hàng Sườn Nướng Hàn Quốc, HCM
 • Giảm giá 15% cho tất cả các dịch vụ tại Nhà Hàng Ming, HCM
 • Giảm giá 15% cho tất cả các dịch vụ tại Cửa Hàng Bánh Bakery 4GS Texas, HCM
 • Hạn mức tín dụng: 10-50 triệu đồng
 • Thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại hơn 10.000 điểm tại Việt Nam và hơn 25 triệu điểm trên toàn thế giới có biểu tượng MasterCard
 • Rút tiền mặt dễ dàng tại hơn 4.000 ATM tại Việt Nam và 1 triệu ATM trên thế giới có biểu tượng MasterCard
 • Hưởng ưu đãi miễn lãi tối đa 45 ngày
 • Giảm giá tại hàng nghìn điểm ưu đãi, giảm giá trên toàn thế giới

Thẻ tín dụng quốc tế Techcombank Visa Chuẩn

Thẻ tín dụng quốc tế Techcombank Visa Chuẩn
 • Giảm 10% trên hóa đơn tại Nhà Hàng King BBQ Deli
 • Giảm 10% trên hóa đơn tại Hệ Thống Yogen Fruz
 • Giảm 10% trên hàng hóa, dịch vụ niêm yết tại Nhà Hàng, Cafe, Bar EON51
 • Giảm 10% trên hóa đơn tại Nhà Hàng Zen
 • Giảm 15% trên hóa đơn tại The Pizza Company
 • Giảm 15% trên hóa đơn tại Nhà hàng TOPGRADE, Hà Nội
 • Giảm 20% trên hóa đơn thanh toán tại Nhà hàng SARIWON HOT POT, Hà Nội
 • Giảm 20% trên hóa đơn thanh toán tại Nhà hàng SOCIALHOUSE DESERT CAFE, Hà Nội
 • Chi tiêu trước, trả tiền sau
 • Miễn lãi 45 ngày khi mua sắm
 • Các chương trình khuyến mại được thực hiện thường xuyên
 • Được hưởng ưu đãi giảm giá khi thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thẻ có hợp tác với Techcombank

Thẻ tín dụng quốc tế Techcombank Visa Gold

Thẻ tín dụng quốc tế Techcombank Visa Gold
 • Giảm 10% trên hóa đơn tại Nhà Hàng King BBQ Deli
 • Giảm 10% trên hóa đơn tại Hệ Thống Yogen Fruz
 • Giảm 10% trên hàng hóa, dịch vụ niêm yết tại Nhà Hàng, Cafe, Bar EON51
 • Giảm 10% trên hóa đơn tại Nhà Hàng Zen
 • Giảm 15% trên hóa đơn tại The Pizza Company
 • Giảm 15% trên hóa đơn tại Nhà hàng TOPGRADE, Hà Nội
 • Giảm 20% trên hóa đơn thanh toán tại Nhà hàng SARIWON HOT POT, Hà Nội
 • Giảm 20% trên hóa đơn thanh toán tại Nhà hàng SOCIALHOUSE DESERT CAFE, Hà Nội
 • Chi tiêu trước, trả tiền sau
 • Miễn lãi 45 ngày khi mua sắm
 • Các chương trình khuyến mại được thực hiện thường xuyên
 • Được hưởng ưu đãi giảm giá khi thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thẻ có hợp tác với Techcombank

Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum

Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum
 • Giảm 10% trên hóa đơn tại Nhà Hàng King BBQ Deli
 • Giảm 10% trên hóa đơn tại Hệ Thống Yogen Fruz
 • Giảm 10% trên hàng hóa, dịch vụ niêm yết tại Nhà Hàng, Cafe, Bar EON51
 • Giảm 10% trên hóa đơn tại Nhà Hàng Zen
 • Giảm 15% trên hóa đơn tại The Pizza Company
 • Giảm 15% trên hóa đơn tại Nhà hàng TOPGRADE, Hà Nội
 • Giảm 20% trên hóa đơn thanh toán tại Nhà hàng SARIWON HOT POT, Hà Nội
 • Giảm 20% trên hóa đơn thanh toán tại Nhà hàng SOCIALHOUSE DESERT CAFE, Hà Nội
 • Hạn mức tín dụng cao nhất trong các dòng thẻ tín dụng Techcombank - tối đa lên đến 1 tỷ VNĐ.
 • Bảo hiểm du lịch toàn cầu với số tiền bồi thường bảo hiểm tối đa 500,000USD
 • Ưu đãi về Golf: giảm 50% phí ra sân tại 06 sân Golf hàng đầu Việt Nam
 • Ưu đãi về phòng chờ thương gia tại sân bay: giảm tới 35% phí thường niên năm đầu dịch vụ Priority Pass
 • Ưu đãi giảm giá về ẩm thực, thời trang và trang sức, sức khỏe và làm đẹp, du lịch và giải trí,...

Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank VISA

Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank VISA
 • Giảm 10% trên hóa đơn tại Nhà Hàng King BBQ Deli
 • Giảm 10% trên hóa đơn tại Hệ Thống Yogen Fruz
 • Giảm 10% trên hàng hóa, dịch vụ niêm yết tại Nhà Hàng, Cafe, Bar EON51
 • Giảm 10% trên hóa đơn tại Nhà Hàng Zen
 • Giảm 15% trên hóa đơn tại The Pizza Company
 • Giảm 15% trên hóa đơn tại Nhà hàng TOPGRADE, Hà Nội
 • Giảm 20% trên hóa đơn thanh toán tại Nhà hàng SARIWON HOT POT, Hà Nội
 • Giảm 20% trên hóa đơn thanh toán tại Nhà hàng SOCIALHOUSE DESERT CAFE, Hà Nội
 • Chi tiêu trước, trả tiền sau
 • Miễn lãi 45 ngày khi mua sắm
 • Các chương trình khuyến mại được thực hiện thường xuyên
 • Được hưởng ưu đãi giảm giá khi thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thẻ có hợp tác với Techcombank
 • Chủ thẻ chính sẽ được cộng dặm thưởng Bông Sen Vàng để tận hưởng các ưu đãi từ Vietnam Airlines (đổi điểm lấy vé máy bay miễn phí, v..v..)

Đã chọn 0 thẻ

Chọn 3 thẻ tín dụng để so sánh

Xóa tất cả
 
 
 

Đăng Ký Ngay