Internet Banking Vietcombank là dịch vụ giúp khách hàng Vietcombank giao dịch thuận tiện hơn

 

Internet Banking Vietcombank là dịch vụ giao dịch, truy vấn thông tin và quản lý tài khoản trực tuyến giúp cho khách hàng của Vietcombank thuận tiện và nhanh hơn trong các giao dịch của mình

Các bước đăng ký dịch vụ Internet Banking Vietcombank trực tuyến bao gồm:

Bước 1: Tải mẫu đơn đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking Vietcombank (có bản kèm theo) và điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn

Bước 2: Đến điểm giao dịch gần nhất của Vietcombank để làm thủ tục đăng ký

Bước 3: Đăng nhập vào website của ngân hàng Vietcombank đăng nhập và sử dụng dịch vụ Internet Banking Vietcombank

 

Internet Banking Vietcombank là dịch vụ

 

Bản đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking Vietcombank