Khi nhập người thụ hưởng có thể nhập hai tài khoản của người thụ hưởng của ngân hàng MB không?

Chào bạn, Khi nhập người thụ hưởng có thể nhập hai tài khoản của người thụ hưởng của ngân hàng MB không?

1 Trả lời

Chào bạn,

Tôi sẽ giải đáp cho bạn như sau:

Ứng với một tài khoản sẽ có một tên gợi nhớ người thụ hưởng. Nếu một người thụ hưởng có hai tài khoản trở lên thì khách hàng hãy khởi tạo nhiều người thụ hưởng với tên dễ nhớ ứng với mỗi tài khoản đó.

Thân ái !!!

Đã chọn 0 thẻ

Chọn 3 thẻ tín dụng để so sánh

Xóa tất cả
 
 
 

Đăng Ký Ngay