Tại sao nhấn vào "Back" trên trình duyệt thì không thể trở về trang trước đó của ngân hàng MB?

Chào bạn, Tại sao nhấn vào "Back" trên trình duyệt thì không thể trở về trang trước đó của ngân hàng MB?

1 Trả lời

Chào bạn,

Tôi sẽ giải đáp cho bạn như sau:

Do các thiết kế về bảo mật, nên dịch vụ eMB không cho phép người dùng nhấn phím "Back" trên trình duyệt, mà buộc phải nhấn nút "Back" ở trên trang giao diện của dịch vụ eMB.

Thân ái !!!

Đã chọn 0 thẻ

Chọn 3 thẻ tín dụng để so sánh

Xóa tất cả
 
 
 

Đăng Ký Ngay