Tôi có thể thực hiện mở và toát toán tiết kiệm số trong khoảng thời gian nào của ngân hàng MB?

Chào bạn, Tôi có thể thực hiện mở và toát toán tiết kiệm số trong khoảng thời gian nào của ngân hàng MB?

1 Trả lời

Chào bạn,

Tôi sẽ giải đáp cho bạn như sau:

Quý khách thực hiện mở và tất toán tiết kiệm số trong khoảng thời gian từ 08h00 đến 19h00 vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 08h00 đến 12h00 ngày thứ Bảy (không bao gồm những ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ, theo quy định của Pháp luật và của MB). Ngoài khoảng thời gian nêu trên, lệnh sẽ được hệ thống ghi nhận và thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Thân ái !!!

Đã chọn 0 thẻ

Chọn 3 thẻ tín dụng để so sánh

Xóa tất cả
 
 
 

Đăng Ký Ngay