Trong cùng một ngày, Tôi có thể mở tối đa bao nhiêu tài khoản tiết kiệm số của ngân hàng MB ?

Chào bạn, Trong cùng một ngày, Tôi có thể mở tối đa bao nhiêu tài khoản tiết kiệm số của ngân hàng MB ?

1 Trả lời

Chào bạn,

Tôi sẽ giải đáp cho bạn như sau:

Quý khách không bị giới hạn số lượng tài khoản tiết kiệm số được mở trong cùng một ngày trong cùng một ngày.

Thân ái !!!

Đã chọn 0 thẻ

Chọn 3 thẻ tín dụng để so sánh

Xóa tất cả
 
 
 

Đăng Ký Ngay