Ưu đãi

Chủ thẻ ANZ Visa Platinum sẽ nhận được ưu đãi miễn phí món chính đặc sắc tại hơn 10 nhà hàng sang trọng

Chủ thẻ ANZ Visa Platinum sẽ nhận được ưu đãi miễn phí món chính đặc sắc tại hơn 10 nhà hàng sang trọng

Chi tiết:

Cơ hội tuyệt vời để thưởng thức món ngon đặc biệt khi đặt bàn qua Số điện thoại Chương Trình Visa Vietnam Dining: 08 38240515
Chủ thẻ ANZ Visa Platinum sẽ nhận được ưu đãi miễn phí món chính đặc sắc tại hơn 10 nhà hàng sang trọng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (*).

Bạn chưa có Thẻ Tín Dụng? Hãy soạn ANZ1 gửi 8069 hoặc đăng ký trực tuyến qua www.anz.com/vn/CC-Form để được xét duyệt hồ sơ Thẻ Tín Dụng trong vòng 24h.

(*) Điều kiện và điều khoản áp dụng. Thời gian khuyến mãi: đến hết ngày 31/12/2016.
• Ha Noi: Saigon Restaurant, Intercontinental Hanoi; Tunglok Heen; Don’s; Pots ‘n Pans; Ly Club; Ưu Đàm Chay; Pizza 4P’s
• Ho Chi Minh: Inter Nos Restaurant; Le Corto; Qui Lounge; Sorae Restaurant; Shang Garden Restaurant; Pizza 4P’s

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hotline: 08 38240515 hoặc truy cập website http://www.visa.com.vn/personal/offers/local.shtml
-----

Great opportunity to enjoy delicious dishes for booking restaurant through Visa Vietnam Dining hotline: 08 38240515
ANZ Visa Platinum Cardholders will receive free main course in more than 10 luxury restaurants in Hanoi and Ho Chi Minh City (*).

Don’t have an ANZ Credit Card yet? Text ANZ1 to 8069 or apply online at www.anz.com/vn/en/CC-Form and get approved within 24 hours.

(*) Terms & Conditions apply. Promotion period: from now to 31/12/2016.
• Ha Noi: Saigon Restaurant, Intercontinental Hanoi; Tunglok Heen; Don’s; Pots ‘n Pans; Ly Club; Uu Dam Chay; Pizza 4P’s
• Ho Chi Minh: Inter Nos Restaurant; Le Corto; Qui Lounge; Sorae Restaurant; Shang Garden Restaurant; Pizza 4P’s

For more information, please contact the hotline: 08 38240515 or visit http://www.visa.com.vn/personal/offers/local.shtml

Đã chọn 0 thẻ

Chọn 3 thẻ tín dụng để so sánh

Xóa tất cả
 
 
 

Đăng Ký Ngay