Ưu đãi

Giảm ngay 8% trên Agoda khi đặt phòng khách sạn tại các quốc gia Việt Nam, Singapore và Malaysia

Giảm ngay 8% trên Agoda khi đặt phòng khách sạn tại các quốc gia Việt Nam, Singapore và Malaysia

Chi tiết:

Với ưu đãi tuyệt vời từ ANZ, bạn sẽ được giảm ngay 8% trên Agoda khi đặt phòng khách sạn tại các quốc gia Việt Nam, Singapore và Malaysia thông qua website Agoda.com/anzvietnampromo.
• Thời gian đặt phòng nhận ưu đãi: từ 01/11/2016 đến 30/11/2016
• Thời gian lưu trú: từ 01/11/2016 đến 28/02/2017
Chuyến du lịch sẽ tuyệt vời hơn với ưu đãi từ ANZ.

Bạn chưa có Thẻ Tín Dụng, hãy soạn ANZ1 gửi 8069 hoặc đăng ký trực tuyến qua www.anz.com/vn/CC-Form để được xét duyệt hồ sơ Thẻ Tín Dụng trong vòng 24h.

-----

With great deals from ANZ, you will get 8% off when booking hotels in Vietnam, Singapore and Malaysia via website Agoda.com/anzvietnampromo.
• Promotion period: from 01/11/2016 to 30/11/2016
• Duration of stay: from 01/11/2016 to 28/02/2017
Your trip will be more wonderful with deals from ANZ.

Don’t have an ANZ Credit Card yet? Text ANZ1 to 8069 or apply online at www.anz.com/vn/en/CC-Form and get approved within 24 hours.

Đã chọn 0 thẻ

Chọn 3 thẻ tín dụng để so sánh

Xóa tất cả
 
 
 

Đăng Ký Ngay